Aktualnie tu jesteś : Nasza Misja

Stowarzyszenie "Jedno życie" prowadzi działalność pożytku publicznego w dziedzinie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji zdrowotnej.

Zadania sfery pożytku publicznego:
Na podstawie art.. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2) ochrona i promocja zdrowia
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Przekazując 1% podatku pomagasz wyrównywać szanse osób przewlekle chorych i długotrwale unieruchomionych nr rachunku bankowego:

BGŻ 87 2030 0045 1110 0000 0247 4270

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą działalnością i pomoc!

Lista naszych darczyńców, osoby indywidualne jak również firmy i instytucje. Serdecznie dziękujemy za wsparcie >>>

Przekonaj się, że nasze cele i wydatki to pomoc dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują >>>

Napisz lub zadzwoń do nas jeżeli masz jakiekolwiek pytania >>>

Copyright by Stowarzyszenie "Jedno życie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacja o RODO