Aktualnie tu jesteś : Sprawozdania

ROK 2017
Rachunek wyników stowarzyszenia 2017
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2017
Bilans Stowarzyszenia 2017

ROK 2016
Rachunek wyników stowarzyszenia 2016
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2016
Bilans Stowarzyszenia 2016

ROK 2015
Rachunek wyników stowarzyszenia 2015
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2015
Bilans Stowarzyszenia 2015

ROK 2014
Rachunek wyników stowarzyszenia 2014
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2014
Bilans Stowarzyszenia 2014

ROK 2013
Rachunek wyników stowarzyszenia 2013
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2013
Bilans Stowarzyszenia 2013

ROK 2012
Rachunek wyników stowarzyszenia 2012
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2012
Bilans Stowarzyszenia 2012

ROK 2011
Rachunek wyników stowarzyszenia 2011
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2011
Bilans Stowarzyszenia 2011

ROK 2010
Rachunek wyników stowarzyszenia 2010
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2010
Bilans Stowarzyszenia 2010

ROK 2009
Rachunek wyników stowarzyszenia 2009
Informacje dodatkowa Stowarzyszenia 2009
Bilans Stowarzyszenia 2009

Lista naszych darczyñców, osoby indywidualne jak równie¿ firmy i instytucje. Serdecznie dziêkujemy za wsparcie >>>

Przekonaj siê, ¿e nasze cele i wydatki to pomoc dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebuj± >>>

Napisz lub zadzwoñ do nas je¿eli masz jakiekolwiek pytania >>>

Copyright by Stowarzyszenie "Jedno ¯ycie". Wszelkie prawa zastrze¿one.